Usnesení č.4/2007/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 27.prosince 2007 ve Společenském doměZastupitelstvo obce bere na vědomí:


kontrola Usnesení č. 3/2007/VZ ze dne 4.října 2007Zastupitelstvo obce schvaluje:


návrh OZV č.6/2007 – Udělení titulu „Čestného občanství“

návrh rozpočtu obce v paragrafovém znění na rok 2008 - přijmy - 6.779 tis.Kč

návrh rozpočtu obce v paragrafovém znění na rok 2008 - výdaje - 6.779 tis.Kč

návrh rozpočtového výhledu na rok 2008-2010

výsledek inventury majetku obce k 27.12.2007 – vyřazení materiálu ve výši 151.679,20 Kč

/ viz návrh na vyřazení z 18.12.2007 /Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0Usnesení č.4/2007/VZ bylo schváleno jednohlasně a je platné.


Do všech citovaných materiálů je možné nahlédnout na www. stránkách obce Zadní Třebaň nebo na obecním úřadě v úřední dny nebo jindy - po telefonické domluvě.
Ověřovatelé: p.Hejlek, p.Placák


Lubomír Schneider

starosta obce