Usnesení č.3/2007/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 4.října 2007 ve Společenském doměZastupitelstvo obce bere na vědomí:


Hospodaření obce za 1 – 9 / 2007

Kontrolu usnesení č. 2/2007/VZ

Převod finančních prostředků z účtu poplatků za KO na účet termínovaného vkladu

Připomínky spoluobčanů – na které nebylo možno hned odpovědět, budou projednány

na pracovní poradě zastupitelstva obce a výsledek bude

uveden v zápise z veřejného zasedání z 4.října 2007

v odpovědích k jednotlivým dotazům

Dopis p.Hochmala, Prof.Dyra a p.Balíčka – přiděleno č.j. 535/07

Zastupitelstvo obce schvaluje:


návrh Zřizovací listiny JSDH Zadní Třebaň

návrh OZV č.5/2007 – Požární řád obce Zadní Třebaň

přestavba mostu č.11517-1/trvalý zábor pozemků p.č.582-2m2,1043-20m2,1045-22m2

požádat o dotaci z POV na rok 2008 – oprava střechy stodoly na p.č.556

návrh Smlouvy o spolupráci s Černošicemi k získání dotace na

komunitní plán sociálních služebPro 9 Proti 0 Zdržel se 0Usnesení č.3/2007/VZ bylo schváleno jednohlasně a je platné.
Ověřovatelé: p.Hejlekp.Placák


Lubomír Schneider

starosta obce