Usnesení č.2/2007/VZ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zadní Třebaň

konaného dne 14.června 2007 ve Společenském doměZastupitelstvo obce bere na vědomí:


Kontrolu usnesení č. 1/2007/VZ ze dne 5.4.2007


Zastupitelstvo schvaluje:

návrhu OZV 2/2007 – zrušení OZV 5/2002 a 1/2004

návrhu OZV 3/2007 – stanovení sběru,shromažďování ….KO

návrhu OZV 4/2007 – místní poplatky

výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

závěrečný účet obce za rok 2006
Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0


Ověřovatelé: p. Matoušekp.Placák
V Zadní Třebani 14.června 2007 Lubomír Schneider

starosta obce