Obecní úřad Zadní Třebaň

erb
Rozpočtový výhled 2011 - 2014 - výdaje v tis. Kč
Název paragraf položka 2011 2012 2013 2014
Silnice - opravy 2212 5171 200 143 147 149
Odváď.a čist.odp.vod a nakládání s kaly 2321 6121 0 2 1 1
Kanalizace Řevnice-U Dubu 2321 6121 1 500 525 634 679
Projekt kanal. + vod. Z.Třebaň 1.etapa 2321 6121 4 500 4 500 5 500 6 300
Příprava projektu ul. Lesní - nová zást. 3636 6121 200 450 650 750
ZŠMŠ - neinvest. - obcím 3113 5321 200 196 193 194
Dotace OÚ - pro ZŠ+MŠ 3113 5331 440 440 450 450
Nákup ost.služeb - škola 3119 5169 5 6 6 6
Výdaje na opravy a údržbu - škola 3119 5171 175 135 136 140
MLK - OOV 3314 5021 9 8 8 8
Výdaje na knihy 3314 5136 5 4 4 4
Plyn 3314 5153 9 9 10 10
Elektrická energie 3314 5154 1 1 1 1
Nákup ost.služeb 3314 5169 2 3 2 2
opravy - údržba 3314 5171 1 1 1 1
Kronika 3319 5021 5 3 3 3
SPOZ,máje,výročí-věcné dary,kroužky 3399 5021 5 4 3 4
Nákup materiálu 3399 5139 40 25 28 29
Výdaje na pohoštění 3399 5175 5 3 3 3
SPOZ 3399 5194 20 18 18 18
Příspěvek na činnost 3399 5229 5 4 3 3
TJ Ostrovan - el.energie,nájem hracích ploch 3412 5154 30 24 25 26
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0 0 0 0
Nákup materiálu 3419 5139 10 13 13 13
PHM 3419 5156 4 4 4 4
Nájem - cizí hřiště 3419 5164 88 69 74 76
Rozhodčí,zápasy 3419 5169 30 29 30 30
Výdaje na dodatatel.zajišť.opravy a údržby 3419 5171 10 7 8 8
Turnaje 3419 5175 4 4 4 4
Společenský dům -nájem - sál 3613 5164 8 7 8 8
SD služby + revize 3613 5169 10 10 10 10
Opravy a údržba 3613 5171 5 6 6 7
Ostatní osobní výdaje opravy VO 3631 5021 10 8 8 8
Veřejné osvětlení - el.energie 3631 5154 95 89 90 90
údržba - zářivky + ND 3631 5171 20 24 24 24
Hřbitov - el.energie 3632 5154 4 3 3 3
Hřbitov - údržba 3632 5171 5 4 4 4
Komun.služby konzultační (granty, dotace) 3639 5166 200 150 100 50
Reg.D.Berounka členský poplatek 3639 5329 16 11 11 11
Svoz KO - služby 3722 5169 840 863 866 866
Veřejná zeleň 3745 5139 50 21 24 25
Veřejná zeleň- ,PHM 3745 5156 5 5 5 5
Nákup ost.služeb 3745 5169 0 0 0 0
Výdaje na dodatatel.zajišť.opravy a údržby 3745 5171 0 1 1 1
Příspěvek nez.organizacím 4345 5229 1 1 1 1
Pečovatelská služba Řevnice 4351 5321 2 3 3 3
Centra soc. pomoci 4356 5229 1 1 1 1
SDH-výdaje na prádlo, oděv a obuv 5512 5134 5 9 9 9
Nákup materiálu 5512 5139 15 9 10 10
Plyn 5512 5153 25 25 25 25
El.energie 5512 5154 15 15 15 15
PHM 5512 5156 10 8 9 9
Karta telefon 5512 5162 1 0 0 1
Revize STK 5512 5169 5 5 5 5
Opravy a údržba 5512 5171 5 5 5 5
Akce pro děti 5512 5175 3 1 1 2
Zastupitelstvo odměny 6112 5023 492 492 492 492
zdrav. pojištění - zastupitelstvo 6112 5032 42 60 59 58
OÚ Správa - zaměstnanci 6171 5011 450 464 465 466
Dohody 6171 5021 45 50 49 48
zdravotní poj. 6171 5032 45 44 44 44
soc.pojištění 6171 5031 110 114 115 115
OÚ - sbírky 6171 5136 2 5 5 4
OÚ - tonery,papíry 6171 5139 25 24 24 24
OÚ plyn 6171 5153 60 55 56 56
OU el.energie 6171 5154 30 26 27 27
OU PHM 6171 5156 25 25 26 26
OU pošta 6171 5161 8 8 8 8
OU telekomunikace 6171 5162 35 37 37 37
OU pojištění + banky 6171 5163 90 98 97 96
OU školení, kurzy 6171 5167 6 6 6 6
OU revize, správa poč.sítě 6171 5169 100 107 108 108
OU opravy údržba 6171 5171 10 14 13 13
OU programy 6171 5172 5 3 3 3
OU cestovné 6171 5173 3 3 3 3
OU repre 6171 5175 5 4 4 4
OU správní poplatky 6171 5362 5 4 5 5
úhrady sankcí 6171 5363 8 4 4 4
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6310 5163 16 12 13 13
Převody vlastním fondům - účtům 6330 5345 580 600 600 600
Daň obce 6399 5362 1 550 50 300 450
Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 6409 5229 0 0 0 0
Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ. 6409 5229 4 2 3 3
Celkem: 12 61010 22911 77112 829


v Zadní Třebani dne 3. 12. 2010
S. Balíček, starostaVyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 6. 12. 2010
Sejmuto dne: 21. 12. 2010


Zavřít okno