Obecní úřad Zadní Třebaň

erb
Rozpočtový výhled 2011 - 2014 - příjmy v tis. Kč
Název paragraf položka 2011 2012 2013 2014
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1111 1 100 987 1 000 1 005
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 1112 200 341 301 296
Daň z příjmů fyz. osob z kap.výnosů 1113 80 89 85 86
Daň z příjmů práv.osob 1121 1 050 1 215 1 149 1 145
Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 1 550 50 300 450
Daň z přidané hodnoty 1211 2 100 2 280 2 184 2 194
Poplatek za KO 1337 550 631 599 601
Poplatek ze psů 1341 11 13 12 12
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt 1342 10 16 14 14
Poplatek za užívání veř.prostranství 1343 2 3 3 3
Poplatek ze vstupného 1344 5 5 5 5
Poplatek z ubyt. Kapacity 1345 3 4 4 4
Poplatek za VHP 1347 75 85 80 81
Odvod z výtěžku provozování loterií 1351 15 18 17 17
Správní poplatky 1361 55 71 66 65
Daň z nemovitostí 1511 400 432 416 420
příjmy od dlužníků za real. záruk 2481 15 18 17 17
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot. 4112 200 209 204 207
Ni př.dotace od obcí 4121 30 20 20 19
Převody z rozp.účtů 4134 580 600 600 600
Činnosti knihovnické 3314 0 0 0
příjmy z poskytování služeb 2111 1 1 1 1
Zál.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 0 0 0
příjmy z prodeje zboží 2112 1 1 1 1
Nebyt.hospodářství 3613 0 0 0
příjmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí 2132 130 153 144 144
Pohřebnictví 3632 0 0 0
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 4 6 5 5
Sběr a odvoz KO 3722 0 0 0
Ostatní ned.příjmy -separ.odpad 2329 90 83 82 84
Činnost místní správy 6171 0 0 0
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 10 16 15 15
Příjmy z prodeje ost. dl.hm.majetku 3113 120 42 51 54
příjmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310 0 0 0
příjmy z úroků 2141 30 40 36 35
příjmy z podílů na zisku a dividend 2142 20 32 29 29
přijaté neinvestiční dary 2321 40 40 40 40
Dorovnání z účtu obce 4 173 2 745 4 308 5 196
Celkem: 12 610 10 22911 77112 829


v Zadní Třebani dne 3. 12. 2010
S. Balíček, starostaVyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 6. 12. 2010
Sejmuto dne: 21. 12. 2010


Zavřít okno