Obec Zadní Třebaň

erb
Návrh rozpočtu na rok 2011 - výdaje v tis. Kč
Název paragraf položka návrh 2011
Silnice - opravy 2212 5171 200
Odváď.a čist.odp.vod a nakládání s kaly 2321 6121
Kanalizace Řevnice-U Dubu 2321 6121 1 500
Projekt kanal. + vod. Z.Třebaň 1.etapa 2321 6121 4 500
Příprava projektu ul. Lesní - nová zást. 3636 6121 200
ZŠMŠ - neinvest. - obcím 3113 5321 200
Dotace OÚ - pro ZŠ+MŠ 3113 5331 440
Nákup ost.služeb - škola 3119 5169 5
Výdaje na opravy a údržbu - škola 3119 5171 175
MLK - OOV 3314 5021 9
Výdaje na knihy 3314 5136 5
Plyn 3314 5153 9
Elektrická energie 3314 5154 1
Nákup ost.služeb 3314 5169 2
opravy - údržba 3314 5171 1
Kronika 3319 5021 5
SPOZ,máje,výročí-věcné dary,kroužky 3399 5021 5
Nákup materiálu 3399 5139 40
Výdaje na pohoštění 3399 5175 5
SPOZ 3399 5194 20
Příspěvek na činnost 3399 5229 5
TJ Ostrovan - el.energie,nájem hracích ploch 3412 5154 30
Ostatní tělovýchovná činnost 3419
Nákup materiálu 3419 5139 10
PHM 3419 5156 4
Nájem - cizí hřiště 3419 5164 88
Rozhodčí,zápasy 3419 5169 30
Výdaje na dodatatel.zajišť.opravy a údržby 3419 5171 10
Turnaje 3419 5175 4
Společenský dům -nájem - sál 3613 5164 8
SD služby + revize 3613 5169 10
Opravy a údržba 3613 5171 5
Ostatní osobní výdaje opravy VO 3631 5021 10
Veřejné osvětlení - el.energie 3631 5154 95
údržba - zářivky + ND 3631 5171 20
Hřbitov - el.energie 3632 5154 4
Hřbitov - údržba 3632 5171 5
Komun.služby konzultační (granty, dotace) 3639 5166 200
Reg.D.Berounka členský poplatek 3639 5329 16
Svoz KO - služby 3722 5169 840
Veřejná zeleň 3745 5139 50
Veřejná zeleň- ,PHM 3745 5156 5
Nákup ost.služeb 3745 5169
Výdaje na dodatatel.zajišť.opravy a údržby 3745 5171 -
Příspěvek nez.organizacím 4345 5229 1
Pečovatelská služba Řevnice 4351 5321 2
Centra soc. pomoci 4356 5229 1
SDH-výdaje na prádlo, oděv a obuv 5512 5134 5
Nákup materiálu 5512 5139 15
Plyn 5512 5153 25
El.energie 5512 5154 15
PHM 5512 5156 10
Karta telefon 5512 5162 1
Revize STK 5512 5169 5
Opravy a údržba 5512 5171 5
Akce pro děti 5512 5175 3
Zastupitelstvo odměny 6112 5023 492
zdrav. pojištění - zastupitelstvo 6112 5032 42
OÚ Správa - zaměstnanci 6171 5011 450
Dohody 6171 5021 45
zdravotní poj. 6171 5032 45
soc.pojištění 6171 5031 110
OÚ - sbírky 6171 5136 2
OÚ - tonery,papíry 6171 5139 25
OÚ plyn 6171 5153 60
OU el.energie 6171 5154 30
OU PHM 6171 5156 25
OU pošta 6171 5161 8
OU telekomunikace 6171 5162 35
OU pojištění + banky 6171 5163 90
OU školení, kurzy 6171 5167 6
OU revize, správa poč.sítě 6171 5169 100
OU opravy údržba 6171 5171 10
OU programy 6171 5172 5
OU cestovné 6171 5173 3
OU repre 6171 5175 5
OU správní poplatky 6171 5362 5
úhrady sankcí 6171 5363 8
Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6310 5163 16
Převody vlastním fondům - účtům 6330 5345 580
Daň obce 6399 5362 1 550
Ostatní činnost jinde nespecifikovaná 6409 5229
Ost.neinv.transf.nezisk.a podob.organ. 6409 5229 4
Celkem: 12 610


v Zadní Třebani dne 3. 12. 2010
S. Balíček, starostaVyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 6. 12. 2010
Sejmuto dne: 21. 12. 2010


Zavřít okno