Rozpočet na rok 2010 - výdaje
Text Odd.par. Pol. v tis.Kč
Silnice - opravy 2212 5171 100
Kanalizace Řevnice-U Dubu 2321 6121 1 500
Projekt kanal. + vod. Z.Třebaň 1.etapa 6121 3 500
Příprava projektu ul. Lesní - nová zást. 3636 6121 1 000
ZŠMŠ - neinvest. - obcím 3113 5321 200
Dotace OÚ - pro ZŠ+MŠ 5331 440
Nákup ost.služeb - škola 3119 5169 5
Výdaje na opravy a údržbu - škola 5171 200
MLK - OOV 3314 5021 9
Výdaje na knihy 5136 5
Plyn 5153 9
Nákup ost.služeb 5169 2
opravy - údržba 5171 1
Kronika 3319 5021 5
SPOZ,máje,výročí-věcné dary,kroužky 3399 5021 5
Nákup ost.služeb 5169 40
Výdaje na pohoštění 5175 5
SPOZ 5194 20
Příspěvek na činnost 5229 5
TJ Ostrovan - elektrika,nájem hracích ploch 3412 5154 30
rozhodčí,zápasy,, tráva,hnojivo 3419 5139 10
PHM 5156 4
Nájem - cizí hřiště 5164 18
Rozhodčí,zápasy 5169 20
Turnaje 5175 4
Společenský dům -nájem - sál 3613 5164 6
SD služby + revize 5169 10
Opravy a údržba 5171 5
Ostatní osobní výdaje opravy VO 3631 5021 10
DHM-rozšíření VO 5137 50
Veřejné osvětlení - elektrika 5154 95
údržba - zářivky + ND 5171 10
Hřbitov - údržba 3632 5171 5
Hřbitov - elektrika, 5154 4
Reg.D.Berounka členský poplatek 3639 5329 16
Svoz KO - služby 3722 5169 800
Veřejná zeleň 3745 5139 10
Veřejná zeleň- ,PHM 5156 5
Příspěvek nez.organizacím 4345 5229 1
Pečovatelská služba Řevnice 4351 5321 2
Centra soc. pomoci 4356 5229 1
SDH-drobný nákup 5512 5139 2
Plyn 5153 17
Elektrika 5154 10
PHM 5156 6
Karta telefon 5162 1
Revize STK 5169 5
Opravy a údržba 5171 5
Akce pro děti 5175 1
Zastupitelstvo odměny 6112 5023 820
soc.pojištění - zastupitelstvo 5031 110
zdrav. pojištění - zastupitelstvo 5032 70
OÚ Správa - zaměstnanci 6171 5011 450
Dohody 5021 40
zdravotní poj. 5032 40
soc.pojištění 5031 100
OÚ - sbírky 5136 14
OÚ - tonery,papíry 5139 20
OÚ plyn 5153 60
OU elektrika 5154 30
OU PHM 5156 17
OU pošta 5161 7
OU telekomunikace 5162 35
OU pojištění + banky 5163 105
OU školení, kurzy 5167 6
OU revize, správa poč.sítě 5169 100
OU opravy údržba 5171 10
OU programy 5172 5
OU cestovné 5173 2
OU repre 5175 6
OU správní poplatky 5362 15
Daň obce 6399 5362 85
SMO 6409 5229 4
Celkem 10 365
2.12.2009 Lubomír Schneider
starosta obce

Vyvěšeno 2.12.2009
Sejmuto 18.12.2009


Zavřít okno