Rozpočet na rok 2010 - příjmy
Název paragraf položka příjem v tis.Kč
Daň z přijmů fyz.osob ze záv.činnosti 1111 1 150
Daň z přijmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti 1112 88
Daň z přijmů fyz. osob z kap.výnosů 1113 80
Daň z přijmů práv.osob 1121 850
Daň z příjmů práv.osob za obce 1122 95
Daň z přidané hodnoty 1211 2 000
Poplatek za KO 1337 540
Poplatek ze psů 1341 10
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt 1342 27
Poplatek za užívání veř.prostranství 1343 1
Poplatek ze vstupného 1344 5
Poplatek z ubyt. Kapacity 1345 7
Poplatek za VHP 1347 75
Odvod z výtěžku provozování loterií 1351 15
Správní poplatky 1361 55
Daň z nemovitostí 1511 540
Přijmy od dlužníků za real. záruk 2481 15
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot. 4112 100
Ni př.dotace od obcí 4121 30
Činnosti knihovnické 3314
Přijmy z poskytování služeb 2111 1
Zál.kultury,církví a sděl.prostředků 3399
Přijmy z prodeje zboží 2112 1
Nebyt.hospodářství 3613
Přijmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí 2132 125
Pohřebnictví 3632
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 10
Výstavba a údržba místních inž.sítí 3633
Přijmy z pronájmu movitých věcí 2133 1
Sběr a odvoz KO 3722
Ostatní ned.přijmy -separ.odpad 2329 70
Kom.služby a územní rozvoj 3639
Přijmy z pronájmu pozemků 2131 50
Přijmy z prodeje pozemků 3111 20
Činnost místní správy 6171
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků 2111 10
Přijmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310
přijmy z úroků 2141 44
přijmy z podílů na zisku a dividend 2142 50
Dorovnání z účtu obce 4 300
Celkem přijmy v tis.Kč 10 365
2.12.2009 Lubomír Schneider
starosta obce

Vyvěšeno 2.12.2009
Sejmuto 18.12.2009


Zavřít okno