Rozpočet na rok 2009 - výdaje - skutečnost
Název paragraf položka po změnách v Kč skutečnost v Kč
Silnice - opravy 2212 5171 178 546,50 178 546,50
Odv.a číšť.odp.vod a nakl. s kaly 2321
Nákup ostatních služeb 5169 39 200,00 39 200,00
Budovy,haly a stavby 6121 461 106,00 461 105,88
ZŠMŠ - neinvest. - obcím 3113 5321 214 401,00 214 401,00
Dotace OÚ - pro ZŠ+MŠ 5331 440 000,00 440 000,00
Nákup ost.služeb - škola 3119 5169 8 785,00 8 785,00
Výdaje na opravy a údržbu - škola 5171 338 224,00 338 224,10
MLK - OOV 3314 5021 8 400,00 8 400,00
Výdaje na knihy 5136 3 364,00 3 364,00
Nákup materiálu - děti 5139 0,00 0,00
Plyn 5153 10 309,00 10 309,04
El.energie 5154 572,00 572,00
Nákup ost.služeb 5169 1 452,00 1 452,00
opravy - údržba 5171 880,00 880,00
Kronika 3319 5021 5 000,00 5 000,00
SPOZ,máje,výročí-věcné dary,kroužky 3399 5021 5 000,00 5 000,00
Nákup materiálu 5139 3 681,00 3 681,00
Nákup ost.služeb 5169 34 650,00 34 650,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 19 900,00 19 898,00
Výdaje na pohoštění 5175 924,00 924,00
SPOZ 5194 15 671,00 15 671,00
Příspěvek na činnost 5229 0,00 0,00
TJ Ostrovan - elektrika,nájem hracích ploch 3412 5154 24 595,00 24 595,00
Nájemné 5164 80 000,00 80 000,00
Nákup služeb-výb.řízení 5169 0,00 0,00
hřiště K Hájku-výstavba 6121 0,00 0,00
rozhodčí, zápasy, tráva, hnojivo 3419 5139 17 534,00 17 534,00
PHM 5156 2 990,00 2 990,00
Nájem - cizí hřiště 5164 16 200,00 16 200,00
Rozhodčí,zápasy 5169 23 122,00 23 122,00
Turnaje 5175 4 608,00 4 608,00
Nájem - sál 3613 5164 6 500,00 6 500,00
SD služby + revize 5169 4 036,00 4 036,00
Opravy a údržba 5171 25 022,00 25 022,00
Ostatní osobní výdaje opravy VO 3631 5021 14 800,0014 800,00
DHM-rozšíření VO 5137 0,00 0,00
Veřejné osvětlení - elektrika 5154 89 257,00 89 257,00
údržba - zářivky + ND 5171 38 066,00 38 066,50
Hřbitov - elektrika 3632 5154 3 496,00 3 496,00
Hřbitov - údržba 5171 4 200,00 4 200,00
Územní plán změna č.2 3635 5137 0,00 0,00
Reg.D.Berounka členský poplatek 3639 5329 14 806,00 14 806,00
Svoz KO - služby 3722 5169 876 596,00 876 595,96
Veřejná zeleň 3745 5139 3 000,00 2 998,00
Veřejná zeleň- ,PHM 5156 3 633,00 3 633,00
Nákup ost.služeb 5169 0,00 0,00
Příspěvek nez.organizacím 4345 5229 1 000,00 1 000,00
Pečovatelská služba Řevnice 4351 5321 817,00 817,50
Centra soc. pomoci 4356 5229 0,00 0,00
SDH-drobný hmotný dlouhodob.maj. 5512 5137/0 3 529,00 3 529,00
Nákup materiálu 5139/2 6 930,00 6 930,00
Plyn 5153 30 046,00 30 046,52
Elektrika 5154 18 585,00 18 585,00
PHM 5156 7 470,00 7 470,00
Karta telefon 5162 0,00 0,00
Revize STK 5169 4 568,00 4 568,00
Opravy a údržba 5171 7 445,00 7 445,00
Akce pro děti 5175 0,00 0,00
Zastupitelstvo odměny 6112 5023 809 103,00 809 103,00
soc.pojištění - zastupitelstvo 5031 109 668,00 109 668,00
zdrav. pojištění - zastupitelstvo 5032 72 813,00 72 813,00
Volby do EP 6117 5021 9 581,00 9 581,00
Pov.poj.na veř.zdravotí pojištění 5032 630,00 630,00
Nákup mat. 5139 234,00 234,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5173 1 159,00 1 159,00
Výdaje na poř.věcí a služeb,pohoštění 5175 600,00 600,00
OÚ Správa - zaměstnanci 6171 5011 413 111,00 413 111,00
Dohody 5021 37 482,00 37 482,00
zdravotní poj. 5032 36 587,00 36 587,00
soc.pojištění 5031 100 126,00 100 126,00
OÚ - sbírky 5136 11 955,00 11 955,00
Drobný hmotný dlouhodobý maj. 5137 90 506,00 90 506,00
OÚ - tonery,papíry 5139 21 309,00 21 309,00
OÚ plyn 5153 61 325,00 61 324,83
OU elektrika 5154 19 930,00 19 928,00
OU PHM 5156 15 083,00 15 083,00
OU pošta 5161 8 698,00 8 698,00
OU telekomunikace 5162 35 663,00 35 663,88
OU pojištění + banky 5163 103 996,00 103 996,00
OU školení, kurzy 5167 5 924,00 5 924,00
OU revize, správa poč.sítě 5169 100 061,60 100 061,98
OU opravy údržba 5171 25 323,00 25 323,00
OU programy 5172 5 100,00 5 099,00
OU cestovné 5173 2 631,00 2 631,00
OU repre 5175 1 988,00 1 988,00
Neinvestiční transfery obcím 5321 1 600,00 1 600,00
OU kolky 5361 0,00 0,00
OU správní poplatky 5362 5 507,00 5 507,00
Převody vlastním fondům - účtům 6330 5345/0 3 535 000,00 3 535 000,00
Daň obce 6399 5362 85 260,00 85 260,00
SMO 6409 5229 3 400,60 3 400,60
Celkem výdaje v Kč 8 854 270,70 8 854 266,29
12.3.2010 Schneider

Vyvěšeno 16.3.2010
Sejmuto 1.4.2010


Zavřít okno