Rozpočet na rok 2008 - výdaje po úpravě

v Kč
Text Odd.par. Pol.
výdaje v tis.Kč po úpravě skutečnost
Silnice - opravy 2212 5171
150 148 564,00 148 564,00
oprava střechy stodoly 2219 6121
500 0,00 0,00
Dopravní značky 2229 5137
100 126 651,00 126 651,00
Kanalizace Řevnice-U Dubu 2321 6121
200 0,00 0,00
Příprava projektu ul. Lesní - nová zást. 2321 6121
250 0,00 0,00
Projekt kanalizace + vodovod Z.Třebaň 2321 6121
500 75 000,00 75 000,00
ZŠMŠ - neinvest. - obcím 3113 5321
300 194 158,00 194 158,00
Dotace OÚ - pro ZŠ+MŠ 3113 5331
440 440 000,00 440 000,00
budova ZŠ+MŠ 3119 5169
0 3 325,00 3 325,00


5171
0 26 064,00 26 064,00
MLK - OOV 3314
mzdy
5021
9 9 100,00 9 100,00
knihy
5136
6 4 094,00 4 094,50
drobný materiál + Broučci
5139
1 812,00 812,50
plyn
5153
8 9 283,00 9 282,58
služby
5169
1 1 690,00 1 689,00
opravy - údržba
5171
0 2 935,00 2 934,50
Kronika 3319 5021
5 5 000,00 5 000,00
SPOZ,máje,výročí-věcné dary,kroužky 3399
mzdy
5021
5 5 000,00 5 000,00
drobný materiál
5139
0 400,00 400,00
služby
5169
40 25 377,00 25 377,00
pohoštění
5175
5 2 440,00 2 437,00
věcné dary SPOZ
5194
20 18 399,00 18 398,50
příspěvek na soubory
5229
10 13 000,00 13 000,00
TJ Ostrovan - elektrika,nájem hracích ploch 3412
elektrika
5154
16 18 221,00 18 221,00
nájemné Ostrov
5164
90 80 000,00 80 000,00
podklady dotace Sport. areálu
5169
0 141 940,00 141 938,00
údržba
5171
4 0,00 0,00
hřiště K Hájku-výstavba
6121
1 000 176 910,00 176 910,00
rozhodčí,zápasy,PHM, tráva,hnojivo 3419
drobný materiál
5139
15 24 525,00 24 525,00
pohonné hmoty
5156
8 5 162,00 5 161,50
nájemné za hrací plochy
5164
0 17 930,00 17 930,00
služby - rozhodčí
5169
30 27 616,00 27 616,00
pohoštění
5175
2 3 614,00 3 614,00
Společenský dům - údržba + stodola 3613
pronájem sálu
5164
0 4 350,00 4 350,00
služby - revize
5169
10 6 963,00 6 963,00
opravy, údržba
5171
15 454 551,00 454 551,20
Veřejné osvětlení - elektrika 3631 5154
80 87 516,00 87 516,00
mzdy - oprava VO
5021
5 5 170,00 5 170,00
materiál nové VO
5137
0 51 486,00 51 485,40
údržba - zářivky + ND
5171
15 20 900,00 20 898,50
Hřbitov - elektrika, 3632 5154
1 3 910,00 3 910,00
oprava a údržba
5171
5 18 550,00 18 550,00
Územní plán 3635 5137
0 39 270,00 39 270,00
Reg.D.Berounka členský poplatek 3639 5329
15 14 610,00 14 608,00
Svoz KO - služby 3722 5169
780 802 392,00 802 392,04
Veřejná zeleň-údržba,PHM 3745
PHM
5156
8 4 970,00 4 966,00
drobný materiál
5139
0 9 282,00 9 282,00
služby
5169
10 4 000,00 4 000,00
Centra soc.rehab.služeb 3445 5229
0 1 000,00 1 000,00
Pečovatelská služba 4351 5321
0 7 471,00 7 471,00
Centra soc. pomoci 4356 5229
3 1 000,00 1 000,00
SDH-drobný nákup,PHM,plyn,elektrika,tech.proh 5512
materiál
5139
2 2 423,00 2 423,00
plyn
5153
17 17 650,00 17 645,61
elektrika
5154
8 8 870,00 8 867,00
PHM
5156
6 5 520,00 5 518,00
telefony
5162
0 565,00 564,58
služby - revize
5169
4 3 968,00 3 968,00
opravy a údržba
5171
8 3 690,00 3 687,00
pohoštění
5175
0 2 452,00 2 452,00
Zastupitelstvo odměny 6112 5023
680 771 132,00 771 132,00
soc. pojištění
5031
104 108 794,00 108 794,00
zdrav. Pojištění - zastupitelstvo
5032
36 67 812,00 67 812,00
Volby- odměny 6115 5021
0 11 120,00 11 120,00
zdrav.poj.
5032
0 747,00 747,00
materiál
5139
0 129,00 129,00
poštovné
5161
0 280,00 280,00
cestovné
5173
0 968,00 968,00
pohoštění
5175
0 696,00 696,00
Správa - zaměstnanci 6171 5011
500 396 845,00 396 845,00
Dohody
5021
70 85 160,00 85 160,00
zdravotní poj.
5032
38 34 852,00 34 852,00
soc.pojištění
5031
110 100 685,00 100 685,00
OÚ - provoz,Triada,banky,telefony,PHM,pošta
5136
7 13 768,00 13 767,50
drobný hmotný dlouhodobý majetek
5137
0 200 336,00 200 336,20
drobný mat. kanc.potřeby-úklid
5139
20 20 173,00 20 172,50
plyn
5153
40 50 355,00 50 352,40
elektrika
5154
35 31 450,00 31 450,00
PHM
5156
15 19 532,00 19 531,50
poštovné
5161
10 6 876,00 6 875,50
telefony + internet
5162
50 34 933,00 34 932,56
služby peněžních ústavů-banka,pojištění
5163
110 103 100,00 103 100,00
školení
5167
8 5 733,00 5 733,00
služby
5169
100 91 308,00 91 307,50
opravy-údržba
5171
25 3 830,00 3 829,00
nákup programů
5172
5 2 320,00 2 320,50
cestovné
5173
1 839,00 839,00
pohoštění
5175
4 4 520,00 4 518,00
přestupky
5321
0 1 700,00 1 700,00
kolky
5361
0 800,00 800,00
platby daní a poplatků
5362
0 1 300,00 1 300,00
úhrady sankcí
5363
0 11 000,00 11 000,00
převody vlastních účtů 6330 5345
0 545 000,00 545 000,00
Daň obce 6399 5362
100 115 680,00 115 680,00
SMO 6409 5229
4 3 362,80 3 362,80
Celkem výdaje v Kč6 036 874,80 6 036 839,37
Celkem v tis.Kč


6 779
27.1.2009 Schneider vyvěšeno
Schváleno 5.3.2009 sejmuto