Rozpočet na rok 2008 - příjmy
po úpravě
v Kč
Název paragraf položka
příjem v tis.Kč po změnách skutečnost
Daň z přijmů fyz.osob ze záv.činnosti
1111
900 928 907,00 928 906,38
Daň z přijmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti
1112
75 507 833,00 507 832,81
Daň z přijmů fyz. osob z kap.výnosů
1113
50 87 864,00 87 863,51
Daň z přijmů práv.osob
1121
1 300 1 436 960,00 1 436 958,98
Daň z příjmů práv.osob za obce
1122
100 115 680,00 115 680,00
Daň z přidané hodnoty
1211
2 100 2 073 432,00 2 073 432,30
Poplatek za KO
1337
520 561 981,00 561 981,00
Poplatek ze psů
1341
10 10 845,00 10 845,00
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt
1342
20 24 215,00 24 215,00
Poplatek za užívání veř.prostranství
1343
1 420,00 420,00
Poplatek ze vstupného
1344
2 500,00 500,00
Poplatek z ubyt. Kapacity
1345
7 4 690,00 4 690,00
Poplatek za VHP
1347
45 75 000,00 75 000,00
Odvod z výtěžku provozování loterií
1351
8 10 362,00 10 362,00
Správní poplatky
1361
70 73 500,00 73 500,00
Daň z nemovitostí
1511
270 294 890,00 294 889,25
Přijmy od dlužníků
2481
0 22 061,00 22 061,10
Ni př.transfer.ze všeob.sp.st.rozp.
4111
0 13 940,00 13 940,00
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot.
4112
97 99 700,00 99 700,00
Ni př.dotace od obcí
4121
40 78 032,40 78 032,40
Ni př.transfer od krajů
4122
0 134 000,00 134 000,00
Převody z rozp.účtů
4134
0 545 000,00 545 000,00
Inv.př.transfer od krajů
4222
0 105 000,00 105 000,00Činnosti knihovnické 3314 2111
0 932,00 932,00Zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2112
0 1 700,00 1 700,00Sport.zařízení v majetku obce 3412
přijmy z prodeje HDM
3113
80 80 000,00 80 000,00Nebyt.hospodářství 3613
Přijmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí
2132
130 139 380,00 139 380,00Pohřebnictví 3632
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků
2111
12 8 820,00 8 820,00Výst. a údržba míst.inž. Sítí 3633 2133
0 1 000,00 1 000,00Územní plánování 3635 2119
0 35 700,00 35 700,00Komunál.služby a územní rozvoj 3639 2221
0 19 856,00 19 856,00Sběr a odvoz KO 3722
Ostatní ned.přijmy -separ.odpad
2329
33 37 132,00 37 132,00Činnost místní správy 6171
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků
2111
12 6 555,00 6 555,00Přijmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310
přijmy z úroků
2141
40 80 200,00 80 197,28
přijmy z podílů na zisku a dividend
2142
40 17 850,00 17 850,00
přijmy z prodeje akcií
3201
0 51 289,00 51 289,00
Dorovnání z účtu obce


817 0,00 0,00
Celkem přijmy v Kč7 685 226,40 7 685 221,01
Celkem přijmy v tis.Kč


6 779
27.1.2009 Schneider vyvěšeno
Schváleno 5.3.2009 sejmuto