Rozpočet na rok 2007- výdaje - po úpravě
Text Odd.par. Pol. výdaje po úpravě
Silnice Na - opravy 2212 5171 150 000 Kč 110 878
chodník K Vatinám 2219 6121 500 000 Kč 575 638
Dopravní značky 2229 5137 100 000 Kč 0
Nákup ostatních služeb 2321 5169 0 Kč 41 686
Kanalizace Řevnice-U Dubu + Z.Třebaň 2321 6121 1 400 000 Kč 226 100
ZŠMŠ - neinvest. - obcím 3113 5321 250 000 Kč 269 884
Dotace OÚ 3113 5331 387 900 Kč 442 300
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3119 5137 0 Kč 24 130
Plyn
5153 0 Kč 25 809
Nákup ostatních služeb
5169 0 Kč 7 992
Výdaje na dodavatele zajišť.opravy a údržbu
5171 0 Kč 8 951
MLK - OOV 3314 5021 6 000 Kč 8 400
drobný nákup
5139 1 000 Kč 1 258
Knihy
5136 6 000 Kč 5 590
Plyn
5153 10 000 Kč 6 431
Nákup ostatních služeb
5169 0 Kč 3 533
Kronika 3319 5021 5 000 Kč 0
Ostatní osobní výdaje SPOZ 3399 5021 5 000 Kč 5 000
Nákup zboží
5138 0 Kč 16 800
Nákup materiálu
5139 0 Kč 10 787
Nákup ostatních služeb
5169 50 000 Kč 43 890
Občerstvení - prezentace
5175 7 000 Kč 3 325
Výročí - věcné dary
5194 20 000 Kč 18 181
Podpora kulturní - činnosti (kroužky)
5229 10 000 Kč 10 000
TJ Ostrovan - elektrika 3412 5154 14 000 Kč 14 423
- nájem Gabriel
5164 90 000 Kč 90 280
Výdaje na dodav. zajišť. Opravy a údržbu
5171 0 Kč 2 981
hřiště K Hájku-studna,elektrika,plyn,projekt
6121 500 000 Kč 313 934
- tráva,hnojivo 3419 5139 15 000 Kč 6 767
- služby,rozhodčí
5169 30 000 Kč 29 795
- PHM
5156 8 000 Kč 4 858
- pohoštění-občerstvení,zápasy
5175 2 000 Kč 2 790
Zdrav.záchr.služba-neinv.trasfer podnik.subjekt 3533 5213 0 Kč 10 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3613 5137 0 Kč 81 500
Nákup ostatních služeb
5169 40 000 Kč 13 916
Výdaje na dod.zaj.opravy a údržby
5171 340 000 Kč 24 755
Veřejné osvětlení - elektrika 3631 5154 80 000 Kč 75 677
údržba - zářivky + ND
5171 20 000 Kč 13 684
OOV - mzdy
5021 20 000 Kč 3 370
Hřbitov - elektrika 3632 5154 1 000 Kč 760
- údržba
5171 5 000 Kč 0
Reg.D.Berounka členský poplatek 3639 5329 15 000 Kč 14 036
Svoz KO - služby 3722 5169 790 000 Kč 760 939
Veřejná zeleň 3745 5139 5 000 Kč 930
PHM
5156 8 000 Kč 6 555
centra soc.rehab.služeb 4345 5229 0 Kč 1 000
Centra soc. pomoci 4356 5229 3 000 Kč 1 000
SDH drobný hmotná dlouh.majetek 5512 5137 5 000 Kč 29 238
SDH - drobný nákup 5512 5139 1 000 Kč 860
- plyn
5153 15 000 Kč 6 714
- elektrika
5154 17 000 Kč 6 385
- PHM
5156 10 000 Kč 6 321
- telefon
5162 0 Kč 1 163
- techn.prohlídky
5169 2 000 Kč 6 293
- údržba
5171 10 000 Kč 7 000
Zastupitelstvo odměny 6112 5023 680 000 Kč 674 455
soc.pojištění - zastupitelstvo
5031 100 000 Kč 104 008
zdrav. Pojištění - zastupitelstvo
5032 35 000 Kč 35 994
Správa - zaměstnanci 6171 5011 500 000 Kč 474 113
Dohody
5021 60 000 Kč 65 810
zdravotní poj.
5032 45 000 Kč 38 174
soc.pojištění
5031 140 000 Kč 110 267
- tisk, sbírky
5136 10 000 Kč 7 440
drobný hmotný dlouh.majetek
5137 0 Kč 268 864
Nákup zboží
5138 0 Kč 1 500
- drobný nákup
5139 20 000 Kč 22 359
- plyn
5153 40 000 Kč 36 995
- elektrika
5154 35 000 Kč 27 281
- PHM
5156 15 000 Kč 14 138
- poštovné
5161 10 000 Kč 5 177
- telefony
5162 60 000 Kč 44 212
- pojištění, bank.služby
5163 130 000 Kč 102 494
- školení 6171 5167 8 000 Kč 5 178
služby - konzultace - Triada, síť
5169 35 000 Kč 101 092
- údržba
5171 40 000 Kč 15 656
- programy
5172 5 000 Kč 4 747
- cestovné
5173 2 000 Kč 296
- pohoštění
5175 4 000 Kč 4 087
neinv.transfery obcím
5321 0 Kč 1 400
Převody vlast.rozpočt. Účtům 6330 5345 0 Kč 560 000
Daň obce 6399 5362 200 000 Kč 71 040
SMO 6409 5229 4 100 Kč 3 323

Celkem rozpočet

7 132 000 Kč
Rozpočet po úpravě


6 204 587 Kč

Skutečné výdaje v roce 2007


6,204.581,49 Kč

21.ledna 2008 Schneider