Rozpočet na rok 2007 - příjmy - po úpravě
Název paragraf položka
příjem v tis.Kč po úpravě
Daň z přijmů fyz.osob ze záv.činnosti
1111
916 974 851
Daň z přijmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti
1112
83 715 153
Daň z přijmů fyz. osob z kap.výnosů
1113
54 64 798
Daň z přijmů práv.osob
1121
1133 1 175 520
Daň z příjmů práv.osob za obce
1122
200 71 040
Daň z přidané hodnoty
1211
1725 1 782 302
Poplatek za KO
1337
520 551 390
Poplatek ze psů
1341
10 10 050
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt
1342
20 23 043
Poplatek za užívání veř.prostranství
1343
1 150
Poplatek ze vstupného
1344
1 7 000
Poplatek z ubyt. Kapacity
1345
7 5 905
Poplatek za VHP
1347
35 73 611
Odvod z výtěžku provozování loterií
1351
1 15 151
Správní poplatky
1361
45 96 950
Daň z nemovitostí
1511
270 273 943
Přijmy od dlužníků za realizace záruk
2481

16 757
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot.
4112
97 97 676
Ni př.dotace od obcí
4121
39 43 681
Ni př. Transfer od krajů
4122

2 395
Převody z rozpočtových účtů
4134

560 000
Inv.př.transferu od krajů
4222

121 000
Činnosti knihovnické 3314
Přijmy z poskytování služeb a výrobků
2111

1 076
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399
Přijmy z prodeje zboží
2112

2 950
Sport.zařízení v majetku obce 3412
přijmy z prodeje HDM
3113
80 80 000
Nebyt.hospodářství 3613
Přijmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí
2132
131 146 280
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2139

11 000
Pohřebnictví 3632
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků
2111
11 13 380
Výstavba a údržba míst.inž.sítí 3633
Přijmy z pronájmu movitých věcí
2133
1

Přijmy z prodeje ost.nem. a jejich částí
3112

202 644
Sběr a odvoz KO 3722
Ostatní ned.přijmy -separ.odpad
2329
40 32 988
Činnost místní správy 6171
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků
2111
2 2 000
Přijaté pojistné náhrady
2322

25 711
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2324

360
Přijmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310
přijmy z úroků
2141
11 51 045
přijmy z podílů na zisku a dividend
2142
3 58 921Dorovnání z účtu obce


1 696
Celkem rozpočet


7 132 tis.Kč

Rozpočet po úpravě v Kč7 310 721,- KčSkutečnost v Kč7,310.718,16 Kč21.ledna 2008 Schneider