Rozpočet na rok 2006  - příjmy
Název paragraf položka v tis.Kč po úpravě v Kč skutečnost      v %
Daň z přijmů fyz.osob ze záv.činnosti   1111 804               843 880 Kč       843 877,00 Kč         99,99   
Daň z přijmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti   1112 427               419 700 Kč       419 694,30 Kč         99,99   
Daň z přijmů fyz. osob z kap.výnosů   1113 47                 54 700 Kč         54 702,00 Kč      100,00   
Daň z přijmů práv.osob   1121 936            1 012 830 Kč    1 012 833,00 Kč      100,00   
Daň z příjmů práv.osob za obce   1122 300               204 100 Kč       204 100,00 Kč      100,00   
Daň z přidané hodnoty   1211 1 668            1 635 000 Kč    1 634 996,00 Kč         99,99   
Poplatek za KO   1337 520               505 950 Kč       505 952,00 Kč      100,00   
Poplatek ze psů   1341 10                 10 000 Kč           9 995,00 Kč         99,95   
Poplatek za lázeňský nebo rekr.pobyt   1342 4                   4 650 Kč           4 644,00 Kč         99,87   
Poplatek za užívání veř.prostranství   1343 2                   1 000 Kč           1 000,00 Kč      100,00   
Poplatek ze vstupného   1344 1                       750 Kč               750,00 Kč      100,00   
Poplatek z ubyt. Kapacity   1345 20                 22 500 Kč         22 496,00 Kč         99,98   
Poplatek za VHP   1347 30                 35 000 Kč         35 000,00 Kč      100,00   
Odvod z výtěžku provozování loterií   1351 10                       760 Kč               757,00 Kč         99,61   
Správní poplatky   1361 50                 41 650 Kč         41 650,00 Kč      100,00   
Daň z nemovitostí   1511 242               276 570 Kč       276 570,00 Kč      100,00   
Ni př.dot.ze st.r.v rám.souh.dot.   4112 95                 94 421 Kč         94 421,00 Kč      100,00   
Ni př.dotace od obcí   4121 20                 59 270 Kč         59 270,00 Kč      100,00   
Ni př.dotace od kraje   4222 200               125 000 Kč       125 000,00 Kč      100,00   
Převody vlastních prostředků   4134 0               486 000 Kč       486 000,00 Kč      100,00   
Příjmy od dlužníků   2481 0                   7 720 Kč           7 720,26 Kč      100,00   
Dotace - volby   4111 0                 18 363 Kč         18 363,00 Kč      100,00   
Přijmy z poskytování služeb a výrobků 3119 2111 0                   6 240 Kč           6 240,00 Kč      100,00   
Zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 3399          
přijmy z prodeje zboží   2112 3                            - Kč                        -                 -     
Sport.zařízení v majetku obce 3412          
přijmy z prodeje HDM   3113 80                 80 000 Kč         80 000,00 Kč      100,00   
Nebyt.hospodářství 3613          
Přijmy z pronájmu ost.nem. A jejich částí   2132 125               144 840 Kč       144 840,00 Kč      100,00   
Ostatní přijmy z pronájmu majetku   2139 16                 16 660 Kč         16 660,00 Kč      100,00   
Pohřebnictví 3632          
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků   2111 8                   5 820 Kč           5 820,00 Kč      100,00   
Výstavba a údržba míst.inž.sítí 3633          
Přijmy z pronájmu movitých věcí   2133 1                   1 000 Kč           1 000,00 Kč      100,00   
Příjem z prodeje DHM plyn Řevnice   3113 202                            - Kč                        -                 -     
Sběr a odvoz KO 3722          
Ostatní ned.přijmy -separ.odpad   2329 60                 40 500 Kč         40 503,70 Kč      100,00   
Činnost místní správy 6171          
Přijaté sankční platby   2210 0                   1 000 Kč           1 000,00 Kč      100,00   
Přijaté náhrady   2324 0                       580 Kč               579,00 Kč         99,82   
Přijmy z poskytovaných služeb a výrobků   2111 1                   6 160 Kč           6 157,00 Kč         99,95   
Přijmy a výdaje z úvěrů a fin.operací 6310          
přijmy z úroků   2141 11                 14 770 Kč         14 767,38 Kč         99,98   
přijmy z podílů na zisku a dividend   2142 6                 38 590 Kč         38 586,00 Kč         99,99   
             
Celkem  přijmy v tis.Kč                                                          5 899            6 215 974 Kč    6 215 943,64 Kč      100,00   
15.1.2007
 L.Schneider