Rozpočet na rok 2005 - výdaje Příloha č.2
Obecní úřad:          ZADNÍ  TŘEBAŇ skutečnost
Č.p. Název položky  Výdaj v tis.Kč po úpravě
1 Opravy cest                300    104,0
2 Platba jiným ZŠ                240    295,2
3 ZŠ-MŠ - dotace                180    261,3 nové povlaky,počítače
4 ZŠ-MŠ - údržba, okna, malování                300    521,1 včetně dotace 190tis
5 ZŠ-MŠ - plyn,elektrika                184    174,1
6 SPOZ - knihovna,kronika,máje,kulturní akce                147    119,7
7 Ostrovan - rozhodčí,provoz                120    169,8
8 ZŠ-MŠ - oplocení+vybavení hřiště,                380    119,1
9 Společenský dům - plyn,elektrika + údržba,vybavení                 72    135,9 židle,čepadlo,odpady
10 Veřejné osvětlení + ND + nové sloupy                 95    139,7 nové sloupy
11 Hřbitov - elektrická přípojka + nová zeď                 50    163,4 nová zeď
12 Odpady - komunální,nebezpečný a tříděný odpad                620    782,5
13 Sociální dávky                   6    6,0
14 Sbor dobr.hasičů - zpevnění povrchu ,provoz,                330    326,3
15 Správa OÚ             1 250    1 304,8 telefony,poštovné
16 Sociální+zdravotní pojištění                220    240,7
17   - elektrika,plyn,pohonné hmoty                 55    96,3 ceny energií
18 Pojištění OÚ, vedení účtů                140    115,3
19 Odvod  - daň OÚ                300    290,9
20 Členství -SMO, Dolní Berounka                 15    14,4
21 Údržba zeleně                 25    25,1
22 Změna Územního plánu + nový povodňový plán                 50    56,9
23 - údržba                 50    99,7
24 DKP - aktualizace programů a sítě                100    239,9 obřadní síňel.centrála
  Celkem výdaje v tis.Kč             5 229    5 802,1
Kontroloval: L.Schneider
Vyvěšeno:  15.12.2005
Sejmuto:    31.12.2005