Rozpočet na rok 2005 - příjmy Příloha č.1
Obecní úřad:             ZADNÍ  TŘEBAŇ
skutečnost
Č.p. Název položky Příjmy v tis. Kč po úpravě
1 Daň FÚ-OÚ(daň z přijmů fyz.osob ze závislé činnosti            1 265    1 563,9 přerozdělení daní
2 Daň FÚ (ostatní daně z příjmů právnických a fyz.osob            2 153    2 533,5 přerozdělení daní
3 Daň z nemovitosti               265    269,9
4 Správní poplatky-ze psů,pobytové,výherní automaty               190    170,9
5 Odpady komunální,nebezpečný a tříděný odpad               500    546,8
6 Společenský dům zálohy plyn                 72    128,1
7 Nájmy               360    353,4
8 ZŠ - MŠ dotace KÚ na činnost                 80    80,5
9 dotace KÚ na správu                   8    14,0
10 Úroky                 36    17,3
11 Daň OÚ               300    290,9
12 Dotace z Programu obnovy venkova   190,0
13 Platba za žáky z jiných obcí -škola   38,9
  Celkem příjmy v tis.Kč            5 229    6 198,1
Kontroloval: L.Schneider
Vyvěšeno: 15.12.2005
Sejmuto:   31.12.2005