Zadní Třebaň - Plnění rozpočtu 2004 - výdaje v Kč
       
Text Schválený rozpočet Rozpočet po úpravě Rozpočet 2004 skutečnost
Silnice údržba          300 000             179 660             179 663   
Mzdy ZŠ,MŠ,jídelna         2 478 500          2 478 500   
Platby jiným školám          120 000             242 630             242 630   
Plyn, elektrika          166 000             184 810             184 810   
Údržba ZŠ - okna          100 000             509 170             509 167   
DKP              16 560               16 565   
Služby - revize,telefon,pojištění              62 650               62 646   
Dotace OÚ          160 000             160 910             160 906   
       
Knihovna - kronika,mzdy            17 000                 9 200                 9 200   
knihy              6 000                 5 450                 5 451   
Plyn            13 000                 7 760                 7 755   
Služby- Internet              18 000               18 002   
Údržba-přívod vody            15 000                 5 990                 5 981   
       
Společenský dům-malování,elektrika,perkety          120 000             450 200             450 202   
Osvětlení SD              37 020               37 020   
Plyn            72 000               53 200               53 200   
       
SPOZ - mzdy              4 000                 5 200                 5 200   
Máje,návštěva ze Steinerothu            55 000               56 270               56 270   
Návštěvy k výročí občanů            14 000               18 270               18 273   
       
Sport-rozhodčí,nájmy            90 000             165 350             165 356   
Opravy          420 000             101 130             101 121   
Elektrika            15 000                 8 290                 8 290   
Projekt na nové hřiště              31 000               31 000   
       
ˇUhrada následků povodně dot.z obce            35 000               35 000               35 000   
       
Veřejné osvětlení            70 000               72 530               72 534   
Hřbitov (elektrika,odpady)            50 000                 5 200                 5 201   
Územní plán - studie vodovod            50 000               40 670               40 670   
Příspěvky organizacím            25 000               10 050               10 050   
Péče o zeleň              9 000               23 510               23 509   
Sociální dávky - dotace              6 000                 6 000                 6 000   
Odpady          520 000             613 620             613 618   
SDH - plyn, elektrika            17 000               21 070               21 062   
Pohonné hmoty            11 000                 7 690                 7 686   
Telefony ,revize              13 340               13 332   
DKP - hadice            36 000               19 680               19 682   
Údržba          150 000                 2 221                 2 225   
       
Volby(dotace)              25 377               25 377   
Správa - mzdy       1 050 000          1 061 370          1 061 371   
Pojištění - zdravotní,sociální          180 000             213 490             213 500   
Civilní služby            14 000               13 200               13 206   
Služby-školení odhady,revize,pozemky            80 000             119 140             119 132   
Pojištění majetku a bank.služby          130 000             141 650             141 653   
Plyn, elektrika            85 000               38 360               38 363   
Pohonné hmoty              8 000               13 980               13 974   
Telefon - internet,poštovné,kolky            81 000               73 620               73 619   
Daně          307 330             299 600             299 603   
Sankce              50 000               50 000   
Tisk,sbírky zákonů            10 000               12 010               12 014   
Cestovné a pohoštění              7 000                 7 960                 7 954   
Tiskárna,počítač,zabezp.OÚ,počít.síť          215 000             153 450             153 457   
Vlajky,úklid.prostř.,drobný nákup            27 000               37 620               37 624   
Programy a aktualizace            30 000               21 750               21 751   
Údržba - soc.zařízení,kuchyňka,osvětle          130 000               85 770               85 771   
Převod fin prostředků            314 500             314 500   
Povodeň - vratka MMR            243 695             243 695   
Vyrovnání rozpočtu          388 101               86 417     
Celkem       5 408 431          8 690 760          8 604 341   
Kontroloval :  L.Schneider           20.1.2005
Vyvěšeno:     21.1.2005
Sejmuto:         6.2.2005