Zadní Třebaň - Plnění rozpočtu 2004 - příjmy v Kč
Text Schválený rozpočet Rozpočet po úpravě Rozpočet 2004 skutečnost
Daň z přijmu fyz.osob ze záv.činnosti          675 000             759 970             759 972   
Daň z přijmu fyz.osob ze sam.výděl.činnosti          532 000             462 180             462 170   
Daň z přijmu právnických osob          768 000             860 210             860 208   
Daň z přijmu za obec          292 330             292 330             292 330   
Daň z přidané hodnoty       1 150 000          1 269 750          1 269 750   
Daň z nemovitosti          262 000             264 690             264 691   
Správní poplatky            83 000               62 280               62 280   
Místní poplatky            35 000               41 690               41 690   
Výherní hrací přístroje            55 000               91 530               91 529   
Hřbitov              4 000                 4 700                 4 700   
Nájmy          456 000             411 160             411 160   
Úroky a dividendy            40 000               36 100               36 100   
Náhrady škod z pojištění            46 000               48 117               48 110   
Odpady          407 000             535 765             535 765   
Recyklace-tříděný odpad            85 000               54 250               54 253   
Prodej pozemků          300 000             292 220             292 220   
Dotace - volby                     -                 25 377               25 377   
Dotace mzdy ZŠ,MŠ,jídelna,družina                     -            2 478 500          2 478 500   
Dotace škola - za žáky            78 000               82 680               82 680   
Příspěvky MŠ,ZŠ,družina          116 000               92 670               92 670   
Dotace MŠ - okna                     -               180 000             180 000   
Dotace SDH - školení                     -                   3 400                 3 400   
Dotace - správa              7 100                 8 420                 8 420   
Převod z hosp.činnosti z 03 na 04            17 000               18 271               18 271   
Převod z účtu                     -               314 500             314 500   
Celkem       5 408 430          8 690 760          8 690 746   
Kontroloval: L.Schneider     20.1.2005
Vyvěšeno:      21.1.2005
Sejmuto:          6.2.2005