INFORMACE O OBCI
Zadní Třebaň Zadní Třebaň

Obec Zadní Třebaň se rozkládá v malebném údolí řeky Berounky, na jejím pravém břehu, 4 km po proudu řeky, pod hradem Karlštejnem a asi 20 km nad Prahou na samém okraji Berounského okresu. Patří ještě do rozsáhlého rekreačního území Českého krasu.

Její původ sahá až do prvního tisíciletí po narození Krista. První zmínka o ní je v darovací listině Boleslava III. Ostrovskému klášteru, s údajem "....roku tisícího po narození našeho Pána...". Originál této listiny se nedochoval, shořel nejspíš při vypálení kláštera husity v r.1420. Zachovala se však listina krále Přemysla I., datovaná 17. ledna 1205, potvrzující Boleslavův dar Ostrovskému klášteru. Tato listina, i když poškozená, je uchována ve Státním archivu v Třeboni. Hovoří se o ní v díle Gustava Friedricha - Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae, který vyšel v letech 1904 - 1907, v několika dílech a je soudobými historiky ceněn jako věrohodné, vědecky zdůvodnitelné a kritické dílo.

Dne 12.7. 1999 obdržela obec právo užívat obecní znak a prapor.

Katastrální území Zadní Třebaně o velikosti 357 ha, je poměrně členité. Hlavní zástavba je v údolí, po obou stranách Svinařského potoka, vlévajícího se do Berounky. Zástavba v obci - charakteru trvalého- je 278 rodinných domů a dále 534 rekreačních objektů, obývaných v letních měsících asi dvěma tisíci rekreantů. V současné době má obec 716 trvale hlášených obyvatel.

Dopravní obslužnost díky nevelké vzdálenosti od hlavního města je na poměrně vysoké úrovni. Vesnicí procházíhlavní trať Praha-Plzeň a projíždí několik autobusových linek denně.

Pracovních příležitostí v obci není dosud mnoho i při rozvíjejícím se soukromém podnikání. U soukromých podnikatelů je zaměstnáno 38 pracovníků a to převážně v pohostinství, v několika potravinářských prodejnách, v truhlárně, ve stavebninách, v autoopravně a v hotelu. Tři zaměstnance má také zdejší hotel pro zvířata. OÚ zaměstnává tři pracovníky s využitím částečného pracovního úvazku pro důchodce. Ostatní podnikatelské aktivity jsou spíše "rodinného typu" a nevytvářejí zatím žádné další pracovní příležitosti. 85% občanů v produktivním věku dojíždí za prací do Prahy, 10% občanů je zaměstnáno ve spádovém městě Berouně a 5 % občanů pracuje v obci a jinde.

Obec má v současné době svůj platný územní plán, k plynu je připojeno - 238 odběratelů. V současné době je zpracována projektová dokumentace na I.etapu kanalizace a vodovodu a probíhá vodohospodářské řízení. Na výstavbu Sportovního areálu ( vydáno stavební povolení ), který by měl sloužit hlavně fotbalistům, místní škole a školce a také občanům Zadní Třebaně jsme dosud nesehnali peníze. Byly podány dvě žádosti – jedna na KÚ na dotaci z EU – zde jsme obdrželi málo bodů a na MŠMT – zde také nic. Od dob „vládnutí“ ČSSD na KÚ Středočeského kraje jsme neobdrželi ani korunu.